Hakkimizda

Hakkımızda

Hukuki yapısı ve kuruluşu

Buhara Enstitüsü bir dernek statüsünde olup Institut Buhara de France ismiyle 26 Haziran 2006 tarihinde kurulmuştur. Rhin bölgesi için uygulanan Code civil’in 21-79 maddeleri ve 1924 tarihli Fransız sivil yasaları” kanununa uygun olarak hazırlanan tüzük çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kurumumuzun temel amacı 4 yıllık dini eğitim sürecini yürütmektir.

Hukuki yapısı itibariyle ilmi çalışmalar, (seminer, konferans) ve eğitim faaliyetleri yapmaya yetkili dini bir dernektir. (Association cultuelle) İlk adı Fransa Nakşibendi Federasyonu olan ve daha sonra Avrupa Nakşibendi Federasyonu olarak değişen kuruma bağlanmıştır. Akabinde 7 Ocak 2008’de ismine “Privé” kelimesini ekleyerek, “Institut Privé Buhara de France “şeklini almıştır. Yani “Özel Fransa Buhara Enstitüsü” olarak değişmiştir.

Bir ana bina ve bu binaya bağlı iki ek binadan müteşekkil olan Buhara Enstitüsü’nün yeri Avrupa Nakşibendi Federasyonuna ait olup “SCI Developpement” şirketi tarafından yapımı organize edilmiştir.

Buhara’nın coğrafi durumu ve tarihçesi

Enstitü yer olarak bölgenin geçmişte en güzel binasına sahip olup Raon l’Etape kasabasına bağlı La Trouche köyündedir. Arazisinde iki bölgenin toprağı bulunmaktadır. Bahçe ve gölün bulunduğu alan Vosges idari birimine, binanın bulunduğu kısım ise Meurth Moselle’e bağlıdır. Bu itibarla idari anlamda ve bağlı bulunduğu yönetim sistemi anlamında her iki bölgenin idari tasarrufuyla karşı karşıya kalan belki de tek alan olma özelliğine sahiptir.

Buhara arazisi mülkiyeti itibariyle çok el değiştirmiş bir arazidir. İlk olarak Turckheim Baronu’nun yazlık şatosu olarak 1748’de inşa edilen bina ve buna bağlı arazi Treves Arşövekliği kadastrosuna bağlı idi. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunca kullanılan bina, savaş sonrası Malili bir bakanın, daha sonra Almanların ve İsviçrelilerin satın alma girişimlerine rağmen bir başka gruba Hospice de Lunéville adlı dini gruba 1932’de satılmıştır. Bina ve arazi bu dini grup tarafından yetimler için kamp yeri olarak alınmıştır. Ayrıca 1942 yılına kadar Meurth Moselle Mecburi Hizmet Servisi adına hizmet vermek üzere lojman olarak kullanılmıştır. Bu durum Ikinci Dünya Savaşı’nda, Almanların burayı almasına kadar devam etmiş, arazi ve bina Alman bölge komutanlığı karargâhı olarak kullanılmıştır.
Savaş esnasında Fransız bombardımanıyla harap olan bina, Hospice de Luneville grubunca tamir edilmiş ve daha sonra 1961’de cemaat, Chateau de Coeur’ü satmıştır. Ancak bir süre sonra bu cemaat da bilinmeyen bir nedenle faaliyetine son vermiş, arazi ve bina atıl hale düşmüştür.

Videoyu oynat

Chateau du Coeur’ün kaderi değişiyor

Nihayet 2002’de Fransa Nakşibendi Federasyon’u tarafından satın alınmasıyla birlikte bölgenin özellikle sosyal tarihinin sembolü olan Chateau du Coeur adeta yeniden hayata dönmüştür. Bir yıllık bir restorasyon izni beklenmesinden sonra, Federasyon yönetimince tamiratı organize edilmiş ve Federasyon üyelerince tüm inşaat işleri yapılmıştır. Ancak bu sefer yazlık bir şato değil, çok büyük ve değerli bir amaca hizmet etmek için hayata dönmüştür.

Satın alınmasından sonra 1,5 yıla yakın bir izin süresi beklenildikten sonra Federasyon öncülüğünde çalışmalar başlatılmış. Avrupa’daki Müslümanların gayretleriyle 2005 yılı sonuna kadar tüm restorasyon bitirilmiştir. Dış cephesindeki eski yapı orijinale yakın bir şekilde korunmuş, ancak içi tamamıyla Türk-İslam sanat geleneğine uygun bir biçimde yapılmıştır. Böylece mimaride Doğu-Batı uyumu gerçekleştirilmiştir.

Avrupa’da ilk defa tasavvufi çizgide din adamı yetiştirmek için kurulan Buhara Enstitüsü, eğitim organizasyonu izninin gelmesiyle 15 Aralık 2006’da açılmış ve 22 Şubat 2007’de resmen faaliyete başlamıştır. Enstitü 113 dönüm bir alan içerisinde faaliyet göstermektedir ve toplam 2200m² kapalı alana sahiptir. Diğer alanlar suni göl, orman, bağ, bahçe ve parktan oluşmaktadır.

Başlangıçta 32 talebe ve 5 öğretim görevlisi ile eğitim hizmetine hızlı bir giriş yapan Buhara Enstitüsü, 2018 yılı itibariyle hazırlık kursu da dahil olmak üzere 80 talebe, 8 Hoca, 6 personel ve bir müdür ile kadrosunu genişleterek Fransa’da din eğitimi hayatına katkıda bulunmaktadır.

Buhara’nın açılışı

Enstitümüz 15 Aralık 2006 tarihinde, İslami cemaatlerin ve diğer dinlere mensup davetlilerin katılımıyla muhteşem bir törenle açılmıştır.

Yönetim kurulu ve eğitim kadrosu

Özel Fransa Buhara Derneği, 58 aktif üyeden oluşmaktadır ve 15 kişilik bir yönetim konseyince idare edilmektedir. Buna ek olarak yönetim kurulundan seçilen 5 kişilik idare heyeti, bir eğitim müdürü ve danışmanlarından oluşan grup, Buhara Enstitüsünü aktif olarak yönetmektedir.

Başkan: Servet Demir

Başkan yrd: Ahmet Koç

Sekreter: Gazi Ceylan

Danışmanlar: Fatih Şen

Müdür: Mustafa Aydoğan

Merkez Bina Eğitim Kadromuz

Ana dersler

Muhammed Aydemir

Ömer Faruk Mutlu

Enver Uslu

Ömer Karademir

Asistan: Muhammed Baki Özkan

Hazırlık Kursu Eğitim Kadromuz

Mahmut Yazanel

Hakkı Doğangöz

Seyyit Aygül

Asistan: Ubeydullah Yavuz

Amacımız

Avrupa’da tasavvufi çizgiyi benimseyen, insan haklarına saygılı, Avrupa’ya entegre ve Avrupa’da doğmuş, büyümüş din adamları yetiştirmek. Herkese saygılı, her türlü şiddetten uzak durmayı merkeze alan, insan ve insan sevgisini ön plana çıkaran bir anlayışta din görevlileri yetiştirerek bu amaca katkı sağlamayı önemli görev saymaktayız. Bu anlamda Avrupa’daki mabetlerde, derneklerde ve dini kurumlarda Avrupa’da yetişmiş din görevlilerinin vazife ifa etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Buna bağlı olarak Fransa’da diğer dini cemiyetlerin din alanındaki gerek idari, gerek uygulamalar açısından bu kurumlara katkıda bulunmaya da gayret etmekteyiz. Bu sayede Müslümanların en temel ihtiyacı olan din adamlarını hizmete hazırlamaktayız.

Nakşibendiliğin cemiyet bünyesinde yaşanmasına hizmet etmek, bu meyanda seminerler, konferanslar tertip etmek, akademik çalışmalar yapmak Buhara Enstitümüzün diğer önemli görevleri arasında yer almaktadır.