Chateau du Coeur’ün Kaderi Değişiyor

Chateau du Coeur’ün Kaderi Değişiyor

Chateau du Coeur’ün Kaderi Değişiyor

Nihayet 2002’de Fransa Nakşibendi Federasyon’u tarafından satın alınmasıyla birlikte bölgenin özellikle sosyal tarihinin sembolü olan Chateau du Coeur adeta yeniden hayata dönmüştür. Bir yıllık bir restorasyon izni beklenmesinden sonra, Federasyon yönetimince tamiratı organize edilmiş ve Federasyon üyelerince tüm inşaat işleri yapılmıştır. Ancak bu sefer yazlık bir şato değil, çok büyük ve değerli bir amaca hizmet etmek için hayata dönmüştür.

Satın alınmasından sonra 1,5 yıla yakın bir izin süresi beklenildikten sonra Federasyon öncülüğünde çalışmalar başlatılmış. Avrupa’daki Müslümanların gayretleriyle 2005 yılı sonuna kadar tüm restorasyon bitirilmiştir. Dış cephesindeki eski yapı orijinale yakın bir şekilde korunmuş, ancak içi tamamıyla Türk-İslam sanat geleneğine uygun bir biçimde yapılmıştır. Böylece mimaride Doğu-Batı uyumu gerçekleştirilmiştir.

Avrupa’da ilk defa tasavvufi çizgide din adamı yetiştirmek için kurulan Buhara Enstitüsü, eğitim organizasyonu izninin gelmesiyle 15 Aralık 2006’da açılmış ve 22 Şubat 2007’de resmen faaliyete başlamıştır. Enstitü 113 dönüm bir alan içerisinde faaliyet göstermektedir ve toplam 2200m² kapalı alana sahiptir. Diğer alanlar suni göl, orman, bağ, bahçe ve parktan oluşmaktadır.

Başlangıçta 32 talebe ve 5 öğretim görevlisi ile eğitim hizmetine hızlı bir giriş yapan Buhara Enstitüsü, 2018 yılı itibariyle hazırlık kursu da dahil olmak üzere 80 talebe, 8 Hoca, 6 personel ve bir müdür ile kadrosunu genişleterek Fransa’da din eğitimi hayatına katkıda bulunmaktadır.

Haber ve Duyurular

2017-18 Eğitim Yılı Sona Erdi

Muhterem Hocalarım, kıymetli talebeler ve saygı değer Buhara’ya gönül verenler. Hamdolsun bir eğitim yılını daha başarıyla...

2018-2019 Eğitim Yılına Başlıyoruz

Yeni bir heyecan aşk ve şevkle eğitim yılımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzü aydınlatacak ilim insanlarının yetişmesi için...

Chateau du Coeur’ün kaderi değişiyor

Nihayet 2002’de Fransa Nakşibendi Federasyon’u tarafından satın alınmasıyla birlikte bölgenin özellikle sosyal tarihinin sembolü olan Chateau du Coeur adeta yeniden hayata dönmüştür. Bir yıllık bir restorasyon...