EGİTİM

EĞİTİM

Buhara’da EĞİTİM

Yıllara göre okunan kitaplar ve eğitim sistemi

Eğitim ve sınav sistemi kitap üzerine kurulmuştur. Yani kategorik sınıflandırma yerine talebenin okuduğu kitap aynı zamanda ders adıdır. Okunulan kitaptan sınav olan talebe vizenin %40’ı, final notunun %60’nın ortalamasının 70’in üzerinde olması durumunda başarılı kabul edilmektedir.

İslami derslerin yanı sıra, Enstitümüzde Türkçe, Arapça, Fransızca, Fransız medeniyeti, İslam tarihi, dinler tarihi, hitabet, metodoloji dersleri de verilmektedir. Genel kültür bilgisini arttırmaya yönelik seminer ve konferanslarla eğitim faaliyetimiz desteklenmekte ve talebelerin dünyayı yakından takip etmelerine imkan sağlanmaktadır.

Okutulan İlimler

Arap Dili ve Edebiyatı

Pratik Arapça

Kur’an-ı Kerim

Fıkıh

Mantık

İslam Fıkıhı’na Giriş

Usulü Hadis

Hadis

Usulü Fıkıh

Eğitim faaliyeti çerçevesinde stajlarımız ve yankıları

Enstitümüz her yıl Avrupa’daki camilerimize ve vakıflarımıza talebelerini göndererek çocukara ve gençlere dini eğitim hizmeti ifa etmektedir.

Hizmete ek olarak, hocalık vazifesine alışma,Cemaatle iyi ilişki kurma ve onların dertlerine çare olma hususlarında talebelerimiz için büyük bir eğitim vesilesidir.

Dini eğitim hizmeti sayesinde halkımız talebelerimizdeki adab ve edebi yetiştirilen bu yeni nesille geleceğe olan umudunu arttırmaktadır. Müslümanlar bizzat talebelerin ilimlerinin yüksek seciyelerine şahit olarak heyecan duymakta ve gerçek alimlerle olan bu muhabbetleri sayesinde çok büyük manevi haz duymaktalar.
Müslümanlardan başka gayri Müslimlerden de İslam’ı öğrenmek isteyenler bizzat kaynağına baş vurmakta ve en doğru bilgiye yetkili ağızlardan ulaşma imkanına kavuşmaktadırlar.